Αρχική σελίδα Προσθήκη Αγγελίας Blog Συχνές ερωτήσεις Όροι Χρήσης Απαγορευμένα προϊόντα Επικοινωνία
Θα βρείτε σήμερα 14.613 αγγελίες
Όροι Χρήσης
Οι παρακάτω όροι χρήσης ορίζουν τη σχέση μεταξύ του διαδικτυακού τόπου AggelioPoli.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν τους όρους χρήσης προσεκτικά, ενώ αν υπάρχει διαφωνία με κάποιον από αυτούς, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Η χρήση του συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο AggelioPoli.gr, όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του AggelioPoli.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί, να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του AggelioPoli.gr.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Το AggelioPoli.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το AggelioPoli.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το AggelioPoli.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.
Το AggelioPoli.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης εγγραφεί στις υπηρεσίες του AggelioPoli.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το AggelioPoli.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το email, που απαιτείται να δώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του, είναι απόρρητο και δε δίδεται σε κανέναν. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την email διεύθυνση του χρήστη, χωρίς να τη γνωρίζουν. To AggelioPoli.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την email διεύθυνση για ενημέρωση του Χρήστη για τις Υπηρεσίες του AggelioPoli.gr.

Στην περίπτωση όπου ο λογαριασμός χρήστη σας, χρησιμοποιηθεί κατά παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αποκλείσει προσωρινά τον λογαριασμό σας χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το AggelioPoli.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εγγραφή σας, με κύριο σκοπό την απόκτηση λογαριασμού χρηστή.

Το AggelioPoli.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, για τους παρακάτω σκοπούς:
Για να παρέχει και να διαχειρίζεται τον λογαριασμό χρηστή σας.
Για να απαντάει σε ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών και να διορθώνει λάθη.
Για να βελτιώνει την εμπειρία χρήστη σας.
Για να παρέχει σε εσάς, ως χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών, διαφημίσεις, προσφορές και προτάσεις που εξατομικεύονται και προσαρμόζονται βάσει των δεδομένων που διαθέτει σχετικά με εσάς.
Για να εμποδίζει, να περιορίζει και να διερευνά την κατάχρηση του λογαριασμού σας.

Το AggelioPoli.gr δεν κοινοποιεί, δεν πωλεί, δεν μεταβιβάζει, ούτε αποκαλύπτει με διαφορετικό τρόπο προσωπικά δεδομένα, εκτός αν αναγκαστεί να το πράξει λόγω νομικών υποχρεώσεων ή αν λάβει τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω αποκάλυψη.

Αν υπάρξει υποψία ότι έχετε διαπράξει ποινικό αδίκημα σε συσχετισμό με την από μέρους σας χρήση του λογαριασμού σας ή των υπηρεσιών, το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σε δημόσιες αρχές, εφόσον του ζητηθεί.

Το AggelioPoli.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας.

Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τη διόρθωση, φραγή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Κλείσιμο του λογαριασμού χρήστη
Ο χρήστης δικαιούται να τερματίσει ή να κλείσει τον λογαριασμό του, έπειτα από αίτησή του στο AggelioPoli.gr.

Ασφάλεια
Το AggelioPoli.gr εφαρμόζει τεχνικές ασφάλειας, για να διασφαλίζει ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και ότι ολόκληρη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα και συνεργαζόμενες εταιρείες
Το AggelioPoli.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τρίτες εταιρείες για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και διαφημίσεων. Το AggelioPoli.gr δεν κοινοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, συμφωνείτε ότι το AggelioPoli.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
1. Απαγορεύεται η χρήση αγγελίας καθαρά για λόγους διαφήμισης.
2. Μια αγγελία πρέπει να περιγράφει ένα προϊόν ή υπηρεσία.
3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τις ίδιες αγγελίες πάνω από μία φορές.
4. Οι αγγελίες πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση λατινικών χαρακτήρων επιτρέπεται όπου είναι απολύτως αναγκαία.
5. Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται. Ονόματα εταιριών, κωδικοί, διευθύνσεις ιστοσελίδων και περιττοί χαρακτήρες στον τίτλο της αγγελίας δεν επιτρέπονται.
6. Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία.
7. Αναλυτικές λεπτομέρειες για το προϊόν ή την υπηρεσία πρέπει να περιγράφονται στο κείμενο της αγγελίας. Τηλέφωνα και ιστοσελίδες στο κείμενο της αγγελίας δεν επιτρέπονται.
8. Το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται στο αντίστοιχο πεδίο.
9. Δεν επιτρέπεται αριθμός τηλεφώνου σε αγγελίες γνωριμιών.
10. Οι σύνδεσμοι στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Δεν επιτρέπεται σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα αγγελιών.
11. Οι εικόνες στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται.
12. Τα ζώα που πωλούνται πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο και τους κανονισμούς.
13. Δεν επιτρέπονται αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές.
14. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε την ίδια αγγελία σε διαφορετικούς Νομούς.
15. Οι αγγελίες προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο δεν επιτρέπονται.
16. Δεν επιτρέπονται αγγελίες γνωριμιών.

Το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει και να διορθώσει όλα τα στοιχεία μιας αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.

Σε περίπτωση που μια αγγελία δεν πληροί τους κανόνες δημοσίευσης αγγελιών, το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τη συγκεκριμένη αγγελία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ναρκωτικά και καπνός
Όπλα οτιδήποτε τύπου (συλλέκτες, περίστροφα, αυτόματα όπλα, στιλέτα κ.λ.π)
Τρόφιμα
Τζόγος και στοιχήματα
Πορνογραφικό υλικό
Φαρμακευτικά προιόντα
Προιόντα για αναμετάδοση που χρησημοποιούνται ή κρατούνται απο τις αρχές ασφαλείας
Τραπεζικές μετοχές και τίτλοι ή μετοχές, πιστωτικές κάρτες
Κλεμένα αντικείμενα
Μερικές χημικές ενώσεις (όπως ο υδράργυρος)
Ανθρώπινα μέλη και όργανα
Τροποποίηση πλακέτας chip σε κονσόλα
Ιατρική ή κοσμητική προετοιμασία (με εξαίρεση τα αρώματα)
Φακοί επαφής (απο ιδιώτες)
Διευθύνσεις email
Λογαριασμοί απο ιστοσελίδες
Τηλεφωνικά νούμερα
Προσβλητικό υλικό
Προιόντα που ξεκλειδώνουν τηλεφωνικές συσκευές
Αντιγραφή ή παράνομα όπλα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το AggelioPoli.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο AggelioPoli.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το AggelioPoli.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (links), ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το AggelioPoli.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

COOKIES
Το AggelioPoli.gr χρησιμοποιεί Cookies με κύριο σκοπό να καταστήσει την ιστοσελίδα πιο λειτουργική προς τους χρήστες του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική Cookies.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Το AggelioPoli.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών/μελών μεταξύ τους και δεν εμπλέκεται σε καμία δικαστική διαμάχη μεταξύ μελών ή χρηστών/επισκεπτών.
2. Το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη.
3. Το AggelioPoli.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
4. Το AggelioPoli.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, προσθήκης ή και κατάργησης των παραπάνω όρων χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Δείτε Επίσης
Πολιτική Cookies
Συχνές ερωτήσεις